Need any help? Contact Us

Vážení spoluobčania,

v prvom rade chcem vysloviť veľké poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste otvorili oči a zabojovali za pravdu, spravodlivosť a lepšiu budúcnosť našej obce! Som veľmi rád, že sa medzi nami stále nájdu takýto ĽUDIA - patrí Vám obrovské Ď A K U JE M!

Ohľadom výsledkov volieb - i keď som tento výsledok predvídal, mrzí ma, že doterajšej garnitúre sa vďaka využitiu viacerých overených nekalých (pred)volebných praktík (podpora preferovaného kandidáta víťaznou politickou stranou a voličmi súčasného starostu, šírenie neprávd o konkurencii, rozdávanie dotácii z rozpočtu obce tesne pred voľbami, ovplyvňovanie voličov blízkou osobou kandidáta pred vstupom do volebnej miestnosti, či ohováranie slabomyseľnou osobou zo susedstva v deň volieb, a pod.), ako i vďaka bravúrnej taktike rozdelenia voličských hlasov medzi nastrčených kandidátov na starostu, predsa podarilo opäť usadnúť na trón.

Súčasnému žalostnému stavu v nie malej miere napomohli aj jedinci, ktorých jedinou motiváciou k záujmu o vedenie obce bol finančný prospech, pričom ich schopnosti a vedomosti nestačili ani na správne pochopenie a dodržanie zákona o volebnej kampani a ich volebný program bol len zlepencom programov ostatných.

Výsledky volieb ma utvrdili v tom, že slušnosť, čestnosť a úprimnosť v našej obci bohužiaľ nemajú miesto. Väčšina voličov sa bojí pevnej ruky a chcú mať na čele obce radšej osoby, ktorých sľuby a ego sú väčšie než ich schopnosti. K takýmto ja našťastie nepatrím, ani nikdy patriť nebudem.

Moja kandidatúra v týchto voľbách bola prvým, a zároveň posledným pokusom nezištne podať pomocnú ruku našej obci, avšak pre ľudí a inštitúcie, ktorých moje analýzy a postrehy pozitívne zaujali budem časť tejto stránky, ešte istú chvíľu udržiavať.

Stakčínu a jeho obyvateľom prajem všetko dobré!

JUDr. Dávid Fedorko


Úvod Pravda o Stakčíne Nezodpovedané otázky

Zdroj hospodárskych a ekonomických ukazovateľov: www.stakcin.eu, www.stary.stakcin.eu Právo na drobné chyby a nepresnosti vyhradené.

Pravda o obci Stakčín

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať!


JUDr. Dávid Fedorko

E-mail: d.fedorko@stakcin.sk

Úvod Pravda o Stakčíne